אם יש דף שהPR שלו 8 אנחנו נקבל אוטמטית PR 7?


תשובה:

לגבי חלוקת מיץ הPR – אם לאתר שממנו אתם רוצים לקבל קישור יש PR8 וקיבלתם ממנו קישור ואין עוד קישורים יוצאים מהעמוד ממנו יצא הקישור אל האתר שלכם אזי אוטומטית האתר שלכם יקבל PR7 (אחד פחות מהמקור שנתן לכם את קישור).

במידה ובתוך העמוד ממנו יוצא הקישור אל האתר שלכם יש עוד קישורים יוצאים, אז מיץ הPR יתחקישורים, PR, מיץ קישורים, מיץ PR.לק בין כל הקישורים והאתר שלכם יקבל את החלק היחסי של PR7, למשל אם יש עוד 4 קישורים יוצאים מאותו העמוד שהוא PR8 אז אתם תקבלו חמישית מPR7, ואם תשיגו עוד 4 קישורים כאלה אז יהיה לכם PR7 מלא. גם קישורים פנימיים מחלקים את מיץ הPR כך שאם יש באותו האתר ממנו יוצא הקישור אל האתר שלכם קישורים פנימיים לעמודים פנימיים בתוך אותו האתר גם זה מפחית מהכוח של הקישור היוצא אליכם.

חשוב לציין שהיום אין עדכוני PR של הסרגלים ואי אפשר לדעת בוודאות מה הPR של האתר המקשר ומה הPR של האתר שלכם, אך PR חי ונושם למרות שגוגל מסתירים אותו ולכן אי אפשר לדעת מה הוא.